ASPECTES ESTRUCTURALS

 

El Centre es distribueix en dos edificis: Educació Infantil, de 6 unitats i Educació Primària, de 12 unitats. Els dos amb solucions per als obstacles arquitectònics en cas de minusvalideses. L'edifici de primària disposa d'un ascensor.

 

A l’edifici de primària hi trobam : secretària, despatx de Direcció, sala de professors, unitat sanitària, serveis del professorat i l'alumnat, 12 aules, 1 aula de música, 1 aula d'audició i llenguatge / pedagogia terapèutica, 1 aula d'atenció a la diversitat, 1 biblioteca / aula de desdoblament, 1 gimnàs, 1 sala d'usos múltiples (menjador, teatre...), 1 aula d'informàtica i 1 tutoria. Patis exteriors amples, zones esportives  i aparcament.

 

A l’edifici d’educació infantil hi ha: 6 aules, amb els seus banys; 1 tutoria, serveis del professorat, 2 aules d'usos múltiples, 1 pati exterior, 1 pati interior i l'hort escolar

 

La Biblioteca Municipal -anexa a l'edifici d'Educació Infantil-  està oberta de dilluns a dijous de 16:00 a 19:30 h. i els matins dels divendres,  per a que hi puguin acudir els alumnes en horari lectiu.

 

 La dotació,  quant a medis i equipament didàctic, és molt bona: disposa de medis audiovisuals i informàtics en un bon nivell d'utilització i conservació.

 

 

OFERTA FORMATIVA

 

En el Centre s'imparteix:

  • 2n Cicle d'Educació Infantil (3, 4 i 5 anys)
  • Educació Primària (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è).

 

Les llengües catalana i castellana són les que l'alumne empra en els seus aprenentatges.

S'introdueix l'ensenyament de la llengua anglesa a partir 3 anys d'Educació Infantil.

A Educació Primària es fa una àrea no lingüística en llengua anglesa (educació física o educació artística)

 

A principi de curs es fa una reunió col·lectiva de pares/mares amb els tutors/es on s'informa del funcionament del Centre.

Durant cada trimestre es fa, com a mínim,  una entrevista individual amb els pares/mares dels alumnes.

 

 

HORARIS

 

  • HORARI LECTIU: de dilluns a divendres,  de 9:00 a 14:00 h.

  • MENJADOR: de dilluns a dijous, de 14:00 a 15:00 h.

  • GUÀRDIA DE MENJADOR: de dilluns a dijous, de 15:00 a 16:00 h.

  • ESCOLA MATINERA (els mesos de setembre-octubre, abril-juny): de 7:50 - 9:00 h.

 

DOCUMENTS INSTITUCIONALS

 

 

 

VÍDEOS