Activitats extraescolars organitzades per l'AMIPA que es realitzaran durant el present curs escolar, a partir de les 15:30 h.

JUDO

HORARI: dilluns i dimecres

HORARIO: lunes y miércoles

GRUPO I: 15:30 – 16:30 h

CURSOS: Ed.Infantil yEd.Primaria

(45 € / anual)

 

ZUMBA

HORARI: dimarts 16:30 - 17:30 h

              dijous 16:30 - 17:30 h

HORARIO: martes 16:30 - 17:30 h

                  jueves 16:30 - 17:30 h

CURSOS: Ed. Primaria

(45 € / anual)

 

PINTURA

HORARI: dimecres

HORARIO: miércoles

GRUPO I: 15:30 – 16:30 h.

CURSOS:Ed. Primaria

(45 € / anual)

 

PSICODANSA

HORARI: dimarts 15:30 – 16:30h

              dijous 15:30 – 16:30h

HORARIO: martes 15:30 – 16:30h

                  jueves 15:30 – 16:30h

CURSOS: Ed.Infantil

(45 € / anual)

 

ROBÒTICA EDUCATIVA

HORARI: dimecres 17:30 – 18:30h

HORARIO: miércoles 17:30 – 18:30h

Per la present es comunica que del dia 13 al dia 29 de setembre (ambdós inclosos) es podrà pagar la quota de socis (27€) de l'AMPA, corresponent al curs escolar 2018-2019, al Banc de Santander de la oficina de Cala d’Or, compte 0049 5563 52 2410925449.

 

Així mateix s’informa que l’Assemblea General per a socis serà dia 1 d' octubre a les 18:00 h. en primera convocatòria i a les 18:15 h. en segona convocatòria.

 

 

S'ha d'entregar el resguard bancari del pagament, amb el nom de l'alumne, al professor/a i dur-ne una còpia a la reunió de socis.

 

 

 

Por la presente se comunica que del día 13 al día 29 de septiembre (ambos incluidos) se podrá pagar la cuota de socios (27€) del AMPA, correspondiente al curso escolar 2018-2019, en el Banco de Santander de la oficina de Cala d’Or, cuenta 0049 5563 52 2410925449.

 

Y se informa que la Asamblea General para los socios será el día 1 de octubre a las 18:00 h. en primera convocatoria y a las 18:15 h. en segunda convocatoria.

 

 

Se ruega entregar el resguardo bancario del pago de la cuota, con el nombre del alumno,  al profesor/a y llevar una copia a la reunión de socios.

 

Cala d’Or,4 de setembre de 2018

La Junta Directiva

Activitats extraescolars organitzades per l'AMIPA que es realitzaran durant el present curs escolar, a partir de les 16:00 h.

JUDO

HORARI: dilluns i dimecres

HORARIO: lunes y miércoles

GRUPO I: 16:00 – 17:00 h

CURSOS: Ed.Infantil yEd.Primaria

(45 € / anual)

 

FAMA, A BALLAR!

HORARI: dimarts 16:30 - 17:30 h

              dijous 16:30 - 17:30 h

HORARIO: martes 16:30 - 17:30 h

                  jueves 16:30 - 17:30 h

CURSOS: Ed. Primaria

(45 € / anual)

 

PINTURA

HORARI: dimecres

HORARIO: miércoles

GRUPO I: 16:00 – 17:00 h.

CURSOS:Ed. Primaria

(45 € / anual)

 

PSICODANSA

HORARI: dimarts 15:30 – 16:30h

              dijous 15:30 – 16:30h

HORARIO: martes 15:30 – 16:30h

                  jueves 15:30 – 16:30h

CURSOS: Ed.Infantil

(45 € / anual)

 

BÀSQUET

HORARI: dimarts 16:00 – 17:00 h

             dijous 16:00 – 17:00 h

HORARIO: martes 16:00 – 17:00h

                  jueves 16:00 – 17:00h

CURSOS: Ed. Primaria

(45 € / anual)

 

Opcional: Robótica Educativa

98 € trimestre - 1h semanal.

Per la present es comunica que del dia 3 de juliol al dia 5 de setembre (ambdós inclosos) es podrà pagar la quota de socis (27€) de l'AMPA, corresponent al curs escolar 2017-2018, al Banc de Santander de la oficina de Cala d’Or, compte 0049 5563 52 2410925449.

Així mateix s’informa que l’Assemblea General per a socis serà dia 25 de setembre a les 17:20 h. en primera convocatòria i a les 17:30 h. en segona convocatòria.

Es prega dur el resguard bancari del pagament.

 


 

 

Por la presente se comunica que del día 3 de julio al día 5 de septiembre (ambos incluidos) se podrá pagar la cuota de socios (27€) del AMPA, correspondiente al curso escolar 2017-2018, en el Banco de Santander de la oficina de Cala d’Or, cuenta 0049 5563 52 2410925449.

Y se informa que la Asamblea General para los socios será el día 25 de septiembre a las 17:20 h. en primera convocatoria y a las 17:30 h. en segunda convocatoria.

Se ruega traer el resguardo bancario del pago de la cuota.

 

Cala d’Or,15 de juny de 2017

La Junta Directiva